[Australia] Học bổng quốc tế của Phó hiệu trưởng Đại học Macquarie

1. Thời hạn nộp hồ sơ:

Đợt 1 2021 (tháng 2): Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2021

Đợt 2 2021 (tháng 7): Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2021

Đợt 1 2022  (tháng 2): Hạn nộp hồ sơ: 3/12/2021

Đợt 2 2022 (tháng 7): Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 5 năm 2022

Học tại:  Úc

2. Mô tả ngắn gọn

Học bổng Quốc tế của Phó Hiệu trưởng Đại học Macquarie được trao để công nhận sự xuất sắc trong học tập của sinh viên quốc tế. Học bổng có tính cạnh tranh cao này dựa trên thành tích học tập và được trao cho các sinh viên tương lai. Nó cung cấp học bổng một phần học phí cho những sinh viên xuất sắc theo học chương trình đại học hoặc sau đại học tại Đại học Macquarie.

Tổ chức: Trường Đại học Macquarie ở Úc

Cấp độ / Lĩnh vực nghiên cứu:        

Các chương trình đại học và sau đại học được trường Đại học Macquarie cung cấp

Số học bổng: Không rõ

Nhóm đối tượng: Sinh viên quốc tế đến từ một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand

Giá trị học bổng: Số tiền học bổng lên đến AUD$10.000 và sẽ được sử dụng cho học phí của bạn. Không tái tạo.

Học bổng KHÔNG cung cấp hỗ trợ tài chính dưới dạng trợ cấp sinh hoạt, cũng như không cung cấp chi phí xin thị thực, Bảo hiểm Y tế cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC), vé máy bay, chỗ ở, hội nghị hoặc các chi phí khác liên quan đến việc học.

3. Điều kiện:

• • Đáp ứng các yêu cầu về Học thuật và tiếng Anh để có Bằng Cử nhân hoặc Sau Đại học của Đại học Macquarie.

• • Đạt được WAM tối thiểu tương đương 65 cho các đơn đăng ký Sau Đại học; hoặc tương đương ATAR tối thiểu 85 cho các đơn đăng ký bậc Đại học.

• • Được chấp nhận vào học Bằng Cử nhân hoặc Sau Đại học của Đại học Macquarie, bắt đầu vào năm 2020 hoặc 2021.

4. Hướng dẫn đăng ký:

B1. Ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký khóa học trực tuyến. Khi đơn đăng ký khóa học của bạn đã được xử lý, bạn sẽ nhận được Mã số sinh viên Đại học Macquarie, bắt buộc phải nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến.

B2. Ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký học bổng trực tuyến và nhập “VCIS” vào vùng Scholarship Name.

Học bổng sẽ được đánh giá là đã nhận được và thông báo kết quả sau mỗi hai đến bốn tuần.

Điều quan trọng là phải truy cập trang web chính thức (liên kết được tìm thấy bên dưới) để truy cập các mẫu đơn và thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Website:

Official Scholarship Website: https://www.mq.edu.au/study/why-study-here/scholarships/scholarships/details/vice-chancellors-international-scholarship

5. Thông tin chi tiết các học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành – Phường 5 – TPTV – Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.