[USA] Học Bổng Sau Tiến Sĩ Tại NEH-Hagley 2021

1. Giới thiệu

Học bổng NEH-Hagley dành cho các sinh viên tương lai có tài năng cao theo đuổi chương trình đào tạo sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Có hai học bổng sau tiến sĩ, một trong bốn tháng và một cho tám tháng. Tọa lạc trên diện tích 235 mẫu Anh dọc theo bờ sông Brandywine ở Wilmington, Delaware, Hagley là nơi sản xuất thuốc súng do EI du Pont thành lập năm 1802. Ví dụ về ngành công nghiệp sơ khai của Mỹ bao gồm các nhà máy được phục hồi, cộng đồng công nhân và quê hương của tổ tiên và những khu vườn của gia đình du Pont. Thư viện của Hagley hỗ trợ nghiên cứu kinh doanh và công nghệ ở Mỹ. Các bộ sưu tập bao gồm giấy tờ của cá nhân và hồ sơ của công ty, từ các thương gia thế kỷ mười tám đến viễn thông hiện đại và minh họa tác động của hệ thống kinh doanh đối với xã hội.

2. Mô tả ngắn gọn

 • Hạn nộp hồ sơ: ngày 15 tháng 2 năm 2021
 • Cấp độ khóa học: sau tiến sĩ.
 • Đối tượng nghiên cứu: Học bổng Sau Tiến sĩ NEH-Hagley về Kinh doanh, Văn hóa và Xã hội hỗ trợ việc cư trú tại Trung tâm Lịch sử Kinh doanh, Công nghệ và Xã hội của Hagley bởi các học giả đã nhận bằng tiến sĩ trước thời hạn nộp đơn.
 • Giá trị: Khoản trợ cấp hàng tháng trị giá 5000 đô la và chỗ ở miễn phí trong khu nhà ở của Hagley.
 • Số lượng: Có hai học bổng, một trong bốn tháng và một cho tám tháng.
 • Quốc tịch: Hoa Kỳ, cũng như công dân nước ngoài
 • Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

3. Tiêu chuẩn

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Hoa Kỳ, cũng như các công dân nước ngoài, đủ điều kiện để đăng ký chương trình học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Học bổng NEH-Hagley về Kinh doanh, Văn hóa và Xã hội hỗ trợ việc cư trú tại Trung tâm Lịch sử Kinh doanh, Công nghệ và Xã hội của Hagley bởi các học giả đã nhận bằng tiến sĩ trước thời hạn nộp đơn. Theo các yêu cầu của NEH, các học bổng này chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ hoặc công dân nước ngoài đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất ba năm. Những học bổng này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Quốc gia về Nhân văn.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của Trường.

4. Thủ tục nộp đơn

Cách đăng ký: Tất cả các hồ sơ đăng ký phải được gửi theo thứ tự bên dưới trong một tệp PDF và được gửi dưới dạng tệp đính kèm email tới Nicole Mahoney,

5. Tài liệu hỗ trợ: Bao gồm các tài liệu sau:

 • Sơ yếu lý lịch hiện tại.
 • Bản giải thích dài 3.000 từ về dự án và những đóng góp của nó cho học bổng phù hợp.
 • Một tuyên bố không quá 500 từ giải thích việc cư trú tại Hagley sẽ thúc đẩy dự án như thế nào, đặc biệt là mức độ liên quan của các bộ sưu tập nghiên cứu của chúng tôi.
 • Một tuyên bố chỉ ra sự ưu tiên cho học bổng bốn hoặc tám tháng.

Các ứng viên cũng nên sắp xếp hai thư giới thiệu đến riêng trước thời hạn nộp đơn. Chúng phải được gửi trực tiếp đến Hagley.

Tất cả các tài liệu ứng tuyển, bao gồm cả thư giới thiệu, phải được gửi đến Nicole Mahoney và phải được nhận trước ngày đó để hội đồng tuyển chọn xem xét đơn đăng ký. Ủy ban sẽ đưa ra quyết định trước ngày 1 tháng 2, với thời gian cư trú bắt đầu sớm nhất là ngày 1 tháng 7. Các câu hỏi liên quan đến học bổng này có thể được gửi đến Roger Horowitz

6. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: Phòng B11.104, Tòa Nhà B1, Khu 1 – Trường Đại học Trà Vinh. Số 126, Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh. Điện thoại 0294 3855 959.