Đại học Trà Vinh dự hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIII năm 2020

Ngày 08 và 09.10.2020 – Giảng viên trường ĐH Trà Vinh tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XIII năm 2020 (Fundamental and Applied IT Research – FAIR 2020) về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Nha Trang tổ chức tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học tham dự với 102 bài báo được đăng tải trên kỷ yếu. Theo Ban tổ chức, đây là những bài báo chất lượng được tuyển chọn từ hơn 200 bài báo gửi về trên cả nước.

Đại học Trà Vinh có 5 bài báo cáo tại tiểu bang Công nghệ đa phương tiện của 9 tác giả tham gia gồm:

1. GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH JPEG DỰA TRÊN MỞ RỘNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA HỆ SỐ QDCT– Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Thái Sơn, Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam, Đỗ Thanh Nghị.

2. MỘT THUẬT TOÁN THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH Y KHOA BẰNG CÁCH KẾT HỢP DWT-DCT-SVD VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI ARNOLD– Võ Thành C, Võ Phước Hưng, Dương Ngọc Vân Khanh, Nguyễn Thái Sơn.

3. GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH BẰNG DỊCH CHUYỂN LƯU ĐỒ VÀ CÂY TỨ PHÂN– Trầm Hoàng Nam, Võ Phước Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Huỳnh Văn Thanh.

4. GIẢI PHÁP GIẤU TIN VỚI KHẢ NĂNG NHÚNG CAO DỰA TRÊN KỸ THUẬT DÒ CẠNH LOG VÀ SUDOKU – Dương Ngọc Vân Khanh, Huỳnh Văn Thanh, Võ Thành C, Nguyễn Thái Sơn.

5. SỬ DỤNG MÔ HÌNH LDA-NWF CHO VIỆC TỰ ĐỘNG DÒ TÌM BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU – Nhan Minh Phúc, Nguyễn Thừa Phát Tài, Nguyễn Hoàng Duy Thiện.

PGS.TS Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh, thành viên Ban Chương trình của Hội nghị cho biết, những bài báo của các tác giả đến từ Đại học Trà Vinh được các đại biểu, các nhà khoa học đánh giá cao tại hội nghị. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao về chất lượng và số lượng bài báo của hội nghị năm nay.

Nguồn: https://www.tvu.edu.vn