Điểm trúng tuyển Trường Đại học Trà Vinh cao nhất 25,2

Ngày 05/10/2020 Trường Đại học Trà Vinh công bố điểm trúng tuyển Đại học xét tuyển theo phương thức 1 ( Xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghệp Trung học phổ thông) năm 2020.

Theo thông báo, điểm trúng tuyển 55 ngành của Trường Đại học Trà Vinh từ 15 đến 25,2 điểm; cao nhất là ngành Y khoa, theo thông báo của trường ngày 05/10/2020.
Xếp sau ngành Y khoa là Răng Hàm Mặt với điểm chuẩn 25 điểm; Dược học 21 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 20.85 điểm. Các ngành khối sức khoẻ (Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y học dự phòng, Điều dưỡng) có điểm chuẩn 19 điểm. Riêng các ngành sư phạm (Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Sư phạm tiếng Khmer có điểm trúng tuyển là 18,5 điểm.
Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn từ 15 đến 16,5 điểm.