Hoạt động khoa học

Giấy phép:


Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 18/GCN-SKHCN ngày 14/10/2011 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh.


Lĩnh vực hoạt động:


- Nghiên cứu, sản xuất dịch vụ và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước trên các lĩnh vực:


+ Khoa học máy tính và thông tin

+ Kinh tế và kinh doanh

+ Công nghệ phần mềm

+ Công nghệ sinh học

+ Công nghệ thực phẩm và đồ uống

+ Trồng trọt

+ Thủy sản

- Cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, dịch vụ sở hữu trí tuệ, dịch vụ chuyển giao công nghệ.

- Một số lĩnh vực khác.

Tiếp nhận nhu cầu hợp tác:


- Viện Phát triển Nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294. 6274 222 - Di động: 0979. 042989 (gặp Mỹ Hạnh)

- Email: rdi@tvu.edu.vn