Page 9 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 9

NÔNG NGHIỆP
     VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN


     - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
     - Bảng sao có chứng thực:

      ç Bằng tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
      ç Bằng THPT đối với hồ sơ dự tuyển là Trung cấp.

      ç Học bạ THPT hoặc bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
      ç Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;

      ç Xác nhận công tác;
     - 02 Ảnh màu 3x4.


     VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC LỚP

     - Hồ sơ được xét công nhận trúng tuyển hàng tháng.
     - Lớp học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.


     VIII. TỐT NGHIỆP

     Xét công nhận tốt nghiệp sau khi sinh viên lích lũy đủ số tín chỉ theo kế hoạch đào tạo

  và đáp ứng chuẩn đầu ra theo Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

    9    Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14