Page 7 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 7

NGÔN NGỮ ANH     I. ĐỐI TƯỢNG

     Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương trở lên
  (TCCN, CĐ, ĐH…) gồm các đối tượng:

  - Cán bộ công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

  nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang...
  - Sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

     II. MỤC TIÊU CHUNG

     Đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong

  nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để có thể làm việc trong
  các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng

  nói riêng và của xã hội nói chung.
      Sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực đời sống xã

  hội và trong công việc hàng ngày.
     Thực hiện các công tác biên dịch, phiên dịch Anh – Việt và Việt- Anh trong các tình

  huống giao tiếp trong đời sống và các thể loại dịch nói và dịch viết phổ biến trong công việc
  và một số kỹ năng quan trọng nhất.

     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 04 năm.

     - Tốt nghiệp Đại học khác ngành: 2.0 năm.

     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 119 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Đại học: 80 tín chỉ

     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

          - Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, có thể làm việc ở nhiều vị trí khác

         nhau tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có yếu tố
               nước ngoài hoặc có nhu cầu sử dụng tiếng Anh;

                  - Có khả năng tham gia vào các hoạt động dịch thuật trong nhiều
                lĩnh vực khác nhau;

                      - Các vị trí nghề nghiệp phổ biến như biên, phiên dịch viên
                   Anh – Việt, Việt – Anh; giáo viên tiếng Anh (nếu có chứng chỉ

                   nghiệp vụ SP); chuyên viên nghiên cứu, điều tra xã hội học.
    7    Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12