Page 6 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 6

KẾ TOÁN TỔNG HỢP      I. ĐỐI TƯỢNG

         Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương trở
     lên (TCCN, CĐ, ĐH...) gồm các đối tượng:

     - Cán bộ công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
    nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang...

    - Sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

   II. MỤC TIÊU CHUNG

      Đào tạo sinh viên sau khi ra trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt,

   có kiến thức kinh tế nói chung và chuyên sâu về kế toán nói riêng; có năng lực chuyên
   môn về kế toán đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động; có tinh thần trách nhiệm, ý

   thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức nghề nghiệp và tận tâm với nghề. Ngoài ra sinh viên có
   thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nghề nghiệp đáp ứng được

   nhu cầu hội nhập.

     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

         - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 04 năm.
          - Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: 2.5 năm.

           - Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành: 1.5 năm.
            - Tốt nghiệp Đại học khác ngành: 2.0 năm.

           IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC


               - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 111 tín chỉ.
                - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 78 – 91 tín chỉ.

                - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 74 tín chỉ.
                 - Đối tượng tốt nghiệp Đại học: 55 - 68 tín chỉ.


               V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

                  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tổng hợp trình độ đại
               học có thể đảm nhận các vị trí như: nhân viên kế toán thanh toán, kế

               toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán tính giá
               thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ thành phần phẩm hàng hóa, kế toán

              tổng hợp… tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, công ty
              xây dựng, đơn vị hành chính sự nghiệp, kho bạc và ngân hàng.


   Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11