Page 5 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 5

ĐIỀU DƯỠNG

                     (CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG PHỤ SẢN)


     I. ĐỐI TƯỢNG

     Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành: Hộ sinh; Trung cấp Y

  sĩ phải có thêm chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng đã được đào tạo theo đúng quy định;
  Điều dưỡng và phải đạt một trong các tiêu chí sau:

  - Tiêu chí 1: Học lực lớp 12 đạt loại Khá.
  - Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên.

  - Tiêu chí 3: Tốt nghiệp THPT loại Khá.
  - Tiêu chí 4: Học lực lớp 12 đạt loại   Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với

  chuyên môn đào tạo.
  - Tiêu chí 5: Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại Khá trở lên.


     II. MỤC TIÊU CHUNG

     Có khả năng thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước khi mang thai có chất lượng

  cao, giáo dục sức khỏe phù hợp với cộng đồng, nâng cao sức khỏe gia đình, kế hoạch hóa
  gia đình và chuẩn bị làm mẹ...


     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 4.0 năm.

     - Tốt nghiệp Trung cấp: 2.0 năm đến 2.5 năm
     - Tốt nghiệp Cao đẳng: 1.5 năm đến 2.0 năm.


     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 122 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 74 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 56 tín chỉ.


     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

     - Cơ sở y tế trong và ngoài công lập;

     - Cơ sở đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng nói riêng và cơ sở đào tạo khối ngành khoa
  học sức khỏe;

     - Y tế cơ quan (trường học, xí nghiệp...);
     - Cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong và ngoài nước.

    5    Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10