Tin tức - Sự kiện

[Canada] Học bổng bán phần bậc Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Sheridan College 2020

1. Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sheridan được thành lập vào năm 1967. Đây là học viện cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bằng bách khoa ở Ontario, Canada. Trường trang bị cho học viên những kỹ năng thực tế và bí quyết giải quyết vấn đề, cộng tác với nhiều sinh viên, giáo sư và mang đến một môi trường học tập độc đáo, truyền đạt cảm hứng.

2. Mô tả ngắn

 • Trường hoặc tổ chức: Trường Cao đẳng Sheridan
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giá trị học bổng: $2,000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Học bổng có thể được nhận tại Canada

3. Điều kiện học bổng

 • Quốc gia đủ điều kiện: Tất vả các quốc gia điều đủ điề kiện tham gia.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Ứng viên đang học chương trình cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA).
 • Thí sinh phải có thành tích học tập cao và đạt điểm trung bình 75% trở lên.

4. Cách nộp hồ sơ

 • Cách đăng ký: Để nộp hồ sơ, ứng viên phải tham gia khóa học đại học tại trường đại học, sau đó ứng viên sẽ được tự động xét nhận học bổng.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên đính kèm bảng điểm chính thức trong hồ sơ học tập từ trường trung học cơ sở hoặc sau trung học cơ sở và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên có bằng tốt nghiệp cấp ba và đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Language Requirement: Ứng viên phải hoàn thành các yêu cầu về tiếng Anh của trường đại học.

5. Lợi ích: Mỗi ứng viên giành dược học bổng sẽ  nhận được số tiền 2.000 $ hỗ trợ cho chi phí học tập.

6. Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 31/12/2020  

7. Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh – Điện thoại: 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1) .Tin tức khác
Lời khuyên cho học sinh du học năm nay
[UC]Học bổng bán phần bậc Cử nhân tại Đại học Bond (Australia, 2020)