Tin tức - Sự kiện

Học bổng Bán phần các tất các bậc học tại Đại học American National University 2020

Đại học Quốc gia Hoa Kỳ là một tổ chức giáo dục sau trung học có lợi nhuận quốc gia, có nhiều cơ sở tại Hoa Kỳ. Trường đào tạo bậc thạc sĩ, cử nhân, bằng cấp liên kết, chương trình văn bằng và chương trình đạo tạo chứng có cam kết. Chúng tôi sẽ ở cạnh bạn trong suốt hành trình giáo dục của chỉ chuyên nghiệp. Tại Đại học Quốc gia Mỹ, chúng tôi biết giáo dục đòi hỏi phải bạn với các định dạng khóa học sáng tạo mang các lớp học đến với bạn mọi lúc mọi nơi.

Hạn chót nộp đơn: Mở (ngày 31/12/2020)

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Quốc gia Hoa Kỳ
 • Cấp độ khóa học: Đại học hoặc sau đại học
 • Giá trị: $ 2,400
 • Số lượng: 100
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Tiêu chí

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch đều đủ điều kiện.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong bất kỳ môn học nào được cung cấp bởi các trường đại học
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế có Visa F1 hoặc M1 và đã hoàn thành quy trình nộp đơn đủ điều kiện nhận học bổng.

Cách nộp hồ sơ

 • Cách đăng ký: Để đăng ký học bổng, sinh viên phải đăng ký các khóa học đại học hoặc sau đại học tại trường. Sau khi xác nhận, bạn có thể nộp đơn xin cấp.
 • Tài liệu hỗ trợ: Trường đại học có thể yêu cầu bạn cung cấp thư tài trợ, báo cáo tài chính, bản sao hộ chiếu và bảng điểm học tập.
 • Yêu cầu nhập học: Để được xác nhận từ trường đại học, ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên có thể chứng minh trình độ tiếng Anh của mình bằng các điểm kiểm tra sau:

TOEFL

 • Đại học: 500 kiểm tra trên giấy, 61 bài kiểm tra trên Internet.
 • Cao học: 530 kiểm tra trên giấy, 71 bài kiểm tra trên Internet.

IELTS

 • Đại học: 6.0 điểm tổng.
 • Cao học: 6,5 điểm tổng.

PEARSON - Báo cáo Điểm tiếng Anh học thuật

 • Đại học: 44
 • Cao học: 58

Lợi ích

Đại học Quốc gia Hoa Kỳ sẽ cung cấp số tiền $ 2,400 cho các sinh viên đủ điều kiện. Có 100 học bổng có sẵn.

* Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn nhà B1 Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh – Điện thoại: 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1).Tin tức khác
Lời khuyên cho học sinh du học năm nay
[UC]Học bổng bán phần bậc Cử nhân tại Đại học Bond (Australia, 2020)
[Canada] Học bổng bán phần bậc Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Sheridan College 2020
[UK] Học bổng bán phần bậc Cử nhân và Thạc sĩ dành cho sinh viên Đông Nam Á tại Đại...