Tin tức - Sự kiện

Viết bài báo cáo tại Diễn đàn khoa học và Giáo dục quốc tế bằng tiếng Anh “Enabling Career Mobility for Students in the Global Integration”

Trường Đại học Trà Vinh trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các học giả và giảng viên tham gia viết bài báo cáo tại Diễn đàn khoa học và Giáo dục quốc tế“Enabling Career Mobility for Students in Global Integration”, thông tin cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực báo cáo:

- Kinh tế;

- Khoa học và Công nghệ;

- Giáo dục;

- Môi trường;

- Khoa học xã hội;

- Nông nghiệp – Thủy sản;

- Các lĩnh vực khác.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tổ chức Diễn đàn: 02 ngày, ngày 05-06/12/2019.

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Trà Vinh

3. Quy cách trình bài và thể lệ tham dự

- Diễn giả gửi tóm tắt báo cáo (abstract) theo biểu mẫu. Thông tin về địa chỉ gửi bài được ghi cụ thể trong biểu mẫu đính kèm.

- Hội thảo sử dụng tiếng Anh, nên tất cả các bài báo cáo gửi đến hội thảo phải được trình bày bằng tiếng Anh.

4. Thời gian nhận bài tham dự

- Thời gian nhận tóm tắt: đến hết ngày 10/10/2019

- Thời gian thông báo bài được chọn: ngày 18/10/2019

-Thời gian nhận bài hoàn chỉnh để đăng trên tạp chí khoa học: đến hết ngày 15/11/2019

5. Lệ phí tham dự:

- Lệ phí: 1.200.000 đồng (áp dụng cho cả diễn giả và người tham dự)

- Bài báo cáo tham dự sau khi được Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm của Việt Nam và Philipin xét duyệt và chấp thuận sẽ được đăng trên tạp chí khoa học của nhà trường (số đặc biệt và được tính điểm công trình hội đồng giáo sư liên ngành).

6. Địa chỉ nhận bài và thông tin liên hệ:

- TS. Phùng Văn Đệ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh (Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh)

- Email: dephung@tvu.edu.vn; Số điện thoại: 0919 535 559

- Xem thông báo chính thức (file đính kèm)

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.Tin tức khác
Viện Phát triển nguồn lực tổ chức tiệc Tất niên cho học viên lớp tiếng Anh
Chúc mừng năm mới
Mình Đã Làm Thế Nào Để Tìm Và Đạt Được Học Bổng?
Chương trình văn nghệ thường niên Get Together