CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN

1. Chương trình trao đổi học thuật (PAX)

Với nhiều khóa học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh về Giáo dục khai phóng/đại cương, Nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật, Thú y, Quản lý, Chính trị & luật, Khoa học đời sống, và Khoa học

2. Trao đổi nghiên cứu tại phòng lab

Tạo cơ hội tuyệt vời để thực hiện các dự án tại phòng lab nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực

*Lợi ích:

1. Miễn học phí (ngoại trừ các loại phí như bảo hiểm bắt buộc và chỗ ở)

2. Sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được cấp dựa trên nguồn kinh phí sẵn có và năng lực của người học

=>Lưu ý: Số lượng có hạn, ưu tiện cho các bạn sinh viên nộp hồ sơ sớm nhất.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

1. Hạn giới thiệu:

Ứng viên phải được trường sở tại giới thiệu

Đối với học kỳ mùa Xuân (tháng 02 đến tháng 6/2019): ngày 15 tháng 10 năm 2018

2. Hạn nộp hồ sơ

Ứng viên được giới thiệu phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến trước mốc thời gian sau:

Đối với học kỳ mùa Xuân (tháng 02 đến tháng 6 năm 2019): ngày 15 – 31 tháng 10 năm 2018

3. Thời gian nhận hồ sơ tại trường sở tại đến hết 10 tháng 10 năm 2018

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 02943 855 959 hoặc email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vnThông báo khác
Học Bổng Global Leaders Tại Đại học George Washington, Mỹ
Chương trình trao đổi sinh viên – Trường Đại học Vancouver Island
AIT Fellowship - HỌC BỔNG AIT
Khoá học Ngắn hạn Mùa hè tại Đại học Kỹ Thuật Berlin 2019