Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center - SEAMEO RELC) sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ phụ trách giảng dạy ngôn ngữ của Việt Nam đi học thạc sĩ và các khóa học cấp chứng chỉ sau đại học và chứng chỉ chuyên môn bậc cao tại Trung tâm đặt tại Singapore năm 2020. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website: http://relc.org.sg/development-course/course-catalog. Lưu ý: Khóa CELT-S có bộ hồ sơ riêng. 

Các cơ sở giáo dục và cán bộ/giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục C1 trước ngày 12/10/2019

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, RELC sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển. 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cục Hợp tác Quốc tế qua email: pthvan@moet.gov.vn. 

Chi tiết xem tại đây:http://icd.edu.vn/250/chuong-trinh-hoc-bong-nam-2020-cho-giao-vien-tieng-anhcan-bo-quan-ly-phu-trach-giang-day-ngon-ngu.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1185?fbclid=IwAR1yJ4UuhCaXAHhh9PVlAJBYsqh8bPyzuH3TcBer9ecliRRECzlb5EJDWvU

hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế - RDI - Điện thoại 0294 3 855 959Thông báo khác
[Rumani] Học bổng toàn phần bậc Cử nhân và Sau Đại học của Chính phủ Rumani 2020
Tuyển sinh Chương trình “Du học hè – Trải nghiệm tiếng Anh tại Mỹ” năm 2020
[Hà Lan] Học bổng bậc Thạc sĩ Kipaji Scholarship Fund tại Đại học Twente 2020 (€12,000)
[Hà Lan] Học Bổng Ngành Y Tế Sau Đại Học Của Quỹ Erasmus Trust