Chuyên ngành: Tất cả các ngành có dạy tại trường.

Giá trị học bổng: Toàn phần

·   Học bổng bao gồm học phí, sinh hoạt phí, tiền ở.

·   Học bổng chi $3,000 cho việc tham gia các khóa học ngắn hạn, du học, thực tập hè và hỗ trợ nghiên cứu.

Quốc tịch yêu cầu: Tất cả các quốc tịch.

Yêu cầu: 

·  Đăng ký nhập học tại – học bổng Kotzen của Đại học Simmons ở Mỹ, 2019 dành cho sinh viên năm nhất nhận đăng ký vào học kỳ mùa thu.

·  Ứng viên phải đạt ít nhất 28 (ACT), ít nhất 1300 (SAT mới) hoặc ít nhất 1250 (SAT củ– CR+M) với ít nhất 600 cho mỗi phần thi của SAT.

·   Các ứng viên có ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh phải nộp điểm TOEFL và SAT hoặc ACT.

·  Các ứng viên đăng ký học bổng Kotzen của Đại học Simmons ở Mỹ, 2019 phải có GPA  không hệ số ít nhất là 3.5.

·   Các ứng viên phải phải học chương trình dự bị đại học cùng với một khóa học toán cấp độ nâng cao.

·   Các ứng viên nên có một hồ sơ ghi nhận các bằng cấp danh dự, các khóa học nâng cao (AP) và tú tài quốc tế (IB).

Quy trình xét tuyển:

Hồ sơ xin học bổng này bao gồm một câu trả lời ngắn và một bài luận chính thức để đáp lại những gợi ý dưới đây. Học sinh nên gửi bài luận của mình dưới dạng PDF hoặc Word Doc thông qua mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc gửi email trực tiếp đến ugadm@simmons.edu với dòng tiêu đề “Kotzen Application”, vào ngày 1 tháng 12. Mỗi trang của tài liệu phải bao gồm tên đầy đủ và ngày của học sinh.

Chi chú: Sinh viên có trách nhiệm gửi file đúng định dạng (PDF hoặc Word) vì chúng tôi sẽ không chuyển đổi hoặc chấp nhận file không hợp lệ.

·   Trả lời ngắn (tối đa 250 từ): bạn sẽ sử dụng học bỗng $ 3000 mỗi năm như thế nào (du học, khóa học ngắn hạn, thực tập hè hay hỗ trợ nghiên cứu)?

·  Bài luận (tối đa 500 từ): Có người cho rằng những nhà lãnh đạo là bẩm sinh, không thể tạo ra, nhưng cũng có người nghĩ ngược lại và chỉ ra những lãnh đạo được tạo ra. Viết một bài luận bảo vệ quan điểm của bạn về vấn đề trên. Dùng một ví dụ cụ thể về một nhà lãnh đạo trong lịch sử hoặc trong kinh nghiệm cá nhân của bạn để hỗ trợ cho quan điểm của mình.

·   Phỏng vấn: Các ứng viên được chọn để xem xét trao học bổng sẽ được phỏng vấn tại trường vào tháng hai. Nếu là sinh viên quốc tế có thể phỏng vấn qua Skype.

* Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh - ( 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1) .

 Thông báo khác
Học bổng Nghiên cứu ngắn hạn dành cho sinh viên nữ của Hiệp hội Phụ nữ các Trường Đại học...
Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ tại Đại học Cambridge 2019
Học bổng Quỹ Eric Bleumink
Học bổng nghiên cứu UNESCO/Keizo Obuchi của Chính phủ Nhật Bản dành cho các nước đang phát triển 2019