Hạn nộp hồ sơ: Những ứng viên đang đăng ký chương trình thạc sỹ QTKD toàn thời gian vào năm 2020 hồ sơ đăng ký sẽ được xét duyệt vào 04/6/2019, 06/8/2019, 08/10/201905/11/2019.

Điều kiện

  • Công dân quốc tế
  • Có thể đăng ký học chương trình thạc sỹ thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản trị
  • Trước khi đăng ký, ứng viên cần sẵn sàng để theo học một chương trình toàn thời gian

Cách nộp hồ sơ

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ: Nên nhập học thạc sỹ ở một trường đại học trước khi ứng tuyển học bổng này. Sau khi đăng ký nhập học ở trường ứng viên sẽ được hội đồng xem xét trao học bổng. Ứng viên có thể nộp hồ sơ online ở đây. https://rsm.embark.com/auth/login
  • Hồ sơ cần nộp: Một bản sơ yếu lý lịch, bài luận để đăng ký chương trình, chứng chỉ GMAT, và bản copy passport.
  • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải hoàn thành chương trình cử nhân.
  • Yêu cầu ngôn ngữ: Thông thảo tiếng Anh để theo học ở trường là bắt buộc.

Giá trị: Học bỗng sẽ hỗ trợ học phí của chương trình với giá trị €52,000.

* Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh - ( 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1) .

 Thông báo khác
Học bổng Nghiên cứu ngắn hạn dành cho sinh viên nữ của Hiệp hội Phụ nữ các Trường Đại học...
Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ tại Đại học Cambridge 2019
Học bổng Quỹ Eric Bleumink
Học bổng nghiên cứu UNESCO/Keizo Obuchi của Chính phủ Nhật Bản dành cho các nước đang phát triển 2019