Hạn nộp hồ sơ: Những ứng viên đang đăng ký chương trình thạc sỹ QTKD toàn thời gian vào năm 2020 hồ sơ đăng ký sẽ được xét duyệt vào 04/6/2019, 06/8/2019, 08/10/201905/11/2019.

Điều kiện

  • Công dân quốc tế
  • Có thể đăng ký học chương trình thạc sỹ thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản trị
  • Trước khi đăng ký, ứng viên cần sẵn sàng để theo học một chương trình toàn thời gian

Cách nộp hồ sơ

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ: Nên nhập học thạc sỹ ở một trường đại học trước khi ứng tuyển học bổng này. Sau khi đăng ký nhập học ở trường ứng viên sẽ được hội đồng xem xét trao học bổng. Ứng viên có thể nộp hồ sơ online ở đây. https://rsm.embark.com/auth/login
  • Hồ sơ cần nộp: Một bản sơ yếu lý lịch, bài luận để đăng ký chương trình, chứng chỉ GMAT, và bản copy passport.
  • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải hoàn thành chương trình cử nhân.
  • Yêu cầu ngôn ngữ: Thông thảo tiếng Anh để theo học ở trường là bắt buộc.

Giá trị: Học bỗng sẽ hỗ trợ học phí của chương trình với giá trị €52,000.

* Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh.

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh - ( 0294 3 855 959, Phòng B11.104 (Tòa nhà B1) .

 Thông báo khác
Học bổng toàn phần Kotzen bậc cử nhân của Trường Đại học Simmons 2019
[New Zealand] Học bổng toàn phần sau đại học của Ngân hàng phát triển Châu Á-Nhật Bản (ADB-JSP) dành cho...