Theo Thông báo của Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center - SEAMEO RELC) đặt tại Singapore, năm 2019 RELC sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên tiếng Anh giảng dạy tại các trường trung học của Việt Nam đi học khóa học “Certificate in English Language Teaching-Secondary (CELT-S)” từ ngày 22/7/2019-27/2/2020 tại Trung tâm. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm.

Các cơ quan và giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà nội trước ngày 20/4/2019 và 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục C1 trước ngày 30/4/2019.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, RELC sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan cử ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển./.

Chi tiết xem link dưới hoặc liên hệ số điện thoại 02943 855 959 để được hỗ trợ thêm.

http://icd.edu.vn:8089/250/chuong-trinh-hoc-bong-nam-2019--cua-seameo-relc-cho-giao-vien-tieng-anh-cac-truong-trung-hoc--.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1105Thông báo khác
[Tanzania & Zanzibar] Học bổng chương trình "Hành trình Young Global Pioneers 2019" (Tài trợ toàn phần bởi Tập đoàn...
Chương trình học bổng năm 2019 của SEAMEO RELC cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học
Học bổng bán phần bậc Cử nhân tại Đại học Melbourne 2019
Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Quốc Lập Trung Hưng, National Chung Hsing University, NCHU