- Trường TU Berlin Summer đang trao Học bổng Đại học, học kì mùa hè cho các ứng viên đăng ký tham gia Chương trình Mùa hè 2019 từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019.

- Trường TU Berlin được xem là một trường đại học quốc tế nổi tiếng ở thủ đô của Đức - Trung tâm châu Âu. Trường có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu và giảng dạy, sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao và mô hình quản lí hiện đại được xem là kim chỉ nam trong quá trình vận hành. Trao dồi kiến thức và tiến bộ trong công nghệ của họ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc xuất sắc và chất lượng.

- Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của Trường.

Mô tả học bổng

  • Hạn chót nộp đơn: ngày 01 tháng 4 năm 2019.
  • Cấp độ khóa học: Đại học TU Berlin, mùa hè sẽ cấp học bổng cho các ứng viên đăng ký tham gia Chương trình Mùa hè 2019 từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019.
  • Môn học: Các khóa học bao gồm: Doanh nhân, Thiết kế vệ tinh, In 3D và Robotics.
  • Học bổng: Tài trợ học bổng được xác định theo ba loại, và một cá nhân không thể áp dụng cả ba loại này. Hầu hết các học giả sẽ nhận được tài trợ chỉ một loại, với một số ít ứng viên nhận được tài trợ ở cả hai loại (1) và (2) dưới đây:
  1. Hỗ trợ chi phí sinh hoạt € 1000, được hỗ trợ bởi DAAD (có nhiều loại học bổng).
  2. Hỗ trợ chi phí đi lại một phần (theo tỷ lệ cố định theo hướng dẫn DAAD dựa trên nước xuất xứ), được hỗ trợ bởi DAAD (có nhiều học bổng có sẵn).
  3. Học bổng của Tổng thống, là học bổng toàn phần bao gồm chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại và học phí miễn phí, được hỗ trợ bởi TU Berlin. Học bổng này sẽ chỉ được trao cho một ứng viên.

- Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

- Số lượng: Một học bổng toàn phần, Học bổng Tổng thống, sẽ được hỗ trợ bởi Hiệu trưởng của Trường TU Berlin; Giáo sư Tiến sĩ Christian Thomsen.

- Học bổng có thể được nhận ở Đức

- Điều kiện nhận học bổng

Các nước đủ điều kiện: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

- Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Đại học Mùa hè tại Trường TU Berlin sẽ trao học bổng cho các ứng viên đặc biệt đăng ký tham gia Chương trình Mùa hè 2019 từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019. Học bổng được cung cấp với sự hỗ trợ của DAAD (German Academic Exchange Service), cũng như Trường TU Berlin.

- Yêu cầu về tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường Đại học.

- Quy trình nộp đơn

Cách đăng ký: Để xin học bổng, vui lòng chuẩn bị các tài liệu bên dưới và kết hợp chúng thành một bản PDF:

1. Bảng điểm hồ sơ (danh sách lớp chính thức)

2. CV (tối đa 2 trang)

3. Thư cổ động (khoảng 1 trang)

4. Thư giới thiệu từ một trong các giáo sư (được khuyến khích nhưng không bắt buộc).

Chi tiết xem link nay https://www.tu-berlin.de/menue/summer_university/scholarships/ hoặc liên hệ số điện thoại 0294 3 855 959.Thông báo khác
Học bổng Nghiên cứu ngắn hạn dành cho sinh viên nữ của Hiệp hội Phụ nữ các Trường Đại học...
Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ tại Đại học Cambridge 2019
Học bổng Quỹ Eric Bleumink
Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong nghành điều dưỡng...