1. Thông tin học bổng

  • Bậc học:  Cử nhân hoặc thạc sĩ tham gia học tại các cơ sở giáo dục của Hà Lan
  • Ngành học: Tất cả các ngành học tại các trường đại học nghiên cứu Hà Lan và các trường đại học khoa học ứng dụng.
  • Giá trị học bổng:  5.000 €
  • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
  • Học bổng có thể được nhận tại Hà Lan.

2. Điều kiện xin học bổng

  • Sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).
  • Đang xin học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại một trong những cơ sở giáo dục đại học của Hà Lan.
  • Đáp ứng đủ yêu cầu của trường dự định theo học.
  • Không có bằng cấp từ một cơ sở giáo dục ở Hà Lan.

3. Yêu cầu ngoại ngữ

Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh do học bổng đề ra.

4. Quy trình nộp hồ sơ

Ứng viên tìm các chương trình học tại các trường của Hà Lanthông tin chi tiết về thủ tục và thời hạn đăng ký. Trường sẽ liên hệ với ứng viên được nhận học bổng.

5. Thời hạn nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/02/2019

6. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Giáo dục Quốc tế - Viên Phát triển Nguồn lực -  Trường Đại học Trà Vinh . Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành Phố Trà Vinh,  Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3855 959Thông báo khác
Học Bổng Global Leaders Tại Đại học George Washington, Mỹ
Chương trình trao đổi sinh viên – Trường Đại học Vancouver Island
AIT Fellowship - HỌC BỔNG AIT
Khoá học Ngắn hạn Mùa hè tại Đại học Kỹ Thuật Berlin 2019