Chương trình đặc biệt dành cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Trường Medicine Hat College (MHC) để được học tại Canada với mức học phí của Trường Đại học Trà Vinh. Cụ thể như sau:

  1. Địa điểm học: Medicine Hat College – Medicine Hat, Alberta, Canada
  2. Thời gian học: 1 học kỳ đến 1 năm
  3. Môn học: Sinh viên có thể chọn nhiều môn thuộc các chuyên ngành: Art, Business, Science, Social Science, Health.
  4. Học phí: tương đương học phí tại TVU
  5. Chi phí ăn, ở tạm tính: $2235.5 – $3018.50
  6. Yêu cầu Anh văn: IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5)
  7. Hồ sơ đăng ký: Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết

Tel: 0294.3855 959 – Email:tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn

Hoặc đến trực tiếp Phòng B11.104 Viện Phát triển nguồn lực – Khu I Trường Đại học Trà VinhThông báo khác
Thông báo về việc chiêu sinh đào tạo GPLX môtô hạng A1
[PHÁP] HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ PHÁP 2019
Học bổng Cử nhân và Thạc sĩ của Chính phủ Hà Lan 2019
Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Quốc Lập Trung Hưng, National Chung Hsing University, NCHU