Chương trình đặc biệt dành cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Trường Medicine Hat College (MHC) để được học tại Canada với mức học phí của Trường Đại học Trà Vinh. Cụ thể như sau:

  1. Địa điểm học: Medicine Hat College – Medicine Hat, Alberta, Canada
  2. Thời gian học: 1 học kỳ đến 1 năm
  3. Môn học: Sinh viên có thể chọn nhiều môn thuộc các chuyên ngành: Art, Business, Science, Social Science, Health.
  4. Học phí: tương đương học phí tại TVU
  5. Chi phí ăn, ở tạm tính: $2235.5 – $3018.50
  6. Yêu cầu Anh văn: IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5)
  7. Hồ sơ đăng ký: Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết

Tel: 0294.3855 959 – Email:tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn

Hoặc đến trực tiếp Phòng B11.104 Viện Phát triển nguồn lực – Khu I Trường Đại học Trà VinhThông báo khác
Học bổng ASF dành cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học - Cao Đẳng Amsterdam
Quỹ Wells Mountain Foundation dành cho các quốc gia đang phát triển 2019
[Tanzania & Zanzibar] Học bổng chương trình "Hành trình Young Global Pioneers 2019" (Tài trợ toàn phần bởi Tập đoàn...
Chương trình học bổng năm 2019 của SEAMEO RELC cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học